skip to Main Content

Avkodningar

Moderna bilar har ett flertal olika system för att sänka emissionerna. Det gäller bensindrivna bilar men framförallt dieseldrivna fordon.

Dessa system har en tendens att vålla problem över tid med dyra reparationer som följd. Vi har lösningar att koda bort dessa system, i regel för en bråkdel av reparationskostnaden, där problemet sedan är borta för alltid. Många kunder väljer dessutom att kombinera en avkodning med optimering av motorn. Vi ger bra rabatter på optimeringar i samband med avkodningar eftersom vi ändå är inne och jobbar i mjukvaran. Kontakta oss hur det är med din bilmodell.

Oftast är det EGR, partikelfilter (DPF) och AdBlue (SCR) som vållar problem. Nedan beskrivs lite kort vad dessa system gör.

EGR (Exhaust Gas Recirculation)

Detta system återför bilens avgaser tillbaka till insuget och förbränns igen. Syftet är att sänka motorns kväveoxider (NOx). Vid fel på EGR kan bilen gå ryckigt eller till och med hamna i felsäkert läge så den blir väldigt orkeslös. Ofta tänds motorlampan och det finns EGR relaterade felkoder registrerade i motorstyrningen.

Partikelfilter (DPF)

Partikelfiltret ser till att fånga upp sotpartiklar från förbränningen och förhindra att de kommer ut i luften. När filtret är fullt så regenereras eller töms filtret genom en process i motorn och sedan börjar det om. Med tiden slits filtret och det klarar då ej att regenerera. Bilen kan bli orkeslös och det kan även tändas en speciell symbol för partilkelfiltret på instrumenteringen. Även andra komponenter i dieselpartikelfilter-systemet kan gå sönder som t.ex temperaturgivare eller trycksensorer.

AdBlue (SCR) och NOx

AdBlue kom lite senare än EGR oc DPF, i regel till Euro 6 bilar. Det har som syfte att ytterligare sänka utsläppen av kväveoxid (NOx). AdBlue är en vätska (UREA) som sprutas in i avgasröret efter partikelfiltret. Denna vätska förbrukas och får fyllas på med jämna mellanrum om systemet fungerar korrekt. UREAn har en fryspunkt på -11 grader och därför måste extravärmare finnas i tanken för att förhindra frysning vid kallare temperaturer än så. Vid fel på AdBlue tänds motorlampan och/eller en speciell symbol för AdBlue eller UREA.

OBS. Avkodningar av miljöanpassade system är förbjudet och det är ägarens ansvar om detta genomförs. Avkodningarna i sig lämnar inga spår vid bilprovningen.

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information