skip to Main Content

Motor och växellådsgaranti!

Allmänna villkor och omfattning

 • Optimeringen skall ha utförts av Svensk Motoroptimering eller av kund med köp- eller låneenhet från Svensk Motoroptimering.
 • Kunden måste ha betalat kostnaden för garantin före eventuellt garantianspråk.
 • Garantin måste tecknas vid samma datum som det ursprungliga optimeringstillfället.
 • Garantin gäller i två år från optimeringstillfället.
 • Ett extra optionsår kan köpas till i direkt anslutning till den tvååriga garantins utgång. Garantin upphör dock när fordonet blivit 3 år från första registrering.
 • Garantin gäller även för skada med tillverkningsfel som orsak.
 • Garantin gäller endast under den tid fordonets omfattas av tillverkarens nybilsgaranti, dock max 3 år från första registreringsdatum.
 • Service skall vara utförd enligt tillverkarens serviceplan under hela garantitiden av auktoriserad återförsäljarverkstad och med originalkomponenter.
 • Garantin omfattar motor och växellåda och dess ingående komponenter, dock ej slitagedelar såsom koppling/svänghjul, tändspolar/stift, givare etc.

Undantag

 • Garantin gäller ej när fordonet byter ägare.
 • Garantin gäller ej när fordonet passerat 10.000 mil.
 • Garantin gäller ej om återförsäljaren eller försäkringsbolaget meddelats att fordonet är optimerat.
 • Garantin gäller ej om fordonet använts för tävlingsliknande former, utsatts för handhavandefel eller vid stöld.
 • Garantin gäller ej om motor eller växellåda gått med för låg oljenivå.
 • Garantin gäller ej om föraren underlåtit att begränsa skadans omfattning.
 • Garantin omfattar ej hög oljeförbrukning.

Övrigt

 • Svensk Motoroptimering har fri rätt att neka garantitecknande av enskilda fordon.
 • Kostnader för felsökning ersätts ej.
 • Kostnader utöver fordonsskadan ersätts ej, t.ex bärgning, hyrbil, utebliven inkomst, kost och logi.
 • Kostnad för den tvååriga garantin är 2000 kr inkl moms.
 • Kostnad för den ettåriga tilläggsgarantin är 1000 kr inkl moms.

Vid garantianspråk

 • Vid misstanke om skada på motor eller växellåda skall Svensk Motoroptimering först kontaktas och bilen om möjligt återställas till ursprungligt skick.
 • Kostnader för felsökning eller reparation som utförts utan vårt skriftliga godkännande ersätts ej.
 • Svensk Motoroptimering har rätten att välja verkstad för garantireparation.
 • I första hand skall eventuellt reparationsanspråk ställas mot fordonstillverkarens garanti eller maskinskadeförsäkringen.
 • Reparationen av fordonet skall utföras så att skadan motsvarar det skick som var precis före skadetillfället, eller bättre.