skip to Main Content

Allmänna villkor

– Om tidsbokning avbokas med mindre än 24 timmar till avtalad tid debiteras 500 kr.
– Om kund ej kommer till avtalad tid utan att meddela detta, debiteras 1000 kr.
– Om kundbil redan är modifierad och kund väljer att avbryta optimeringen, debiteras 500 kr.
– Kunden ansvarar för att bilen är i tillräckligt gott skick för en optimering.
– SMO Svenska AB står ej för lånebil om inte annat avtalas.
– SMO Svenska AB står ej för förlorad arbetsinkomst eller tid i samband med optimering.
– SMO Svenska AB står ej för resekostnader i samband med optimering.

Vi är ansvarsförsäkrade mot trafikolyckor med kundbil samt om skada skulle ske på kundbil i samband med optimeringstillfället.