skip to Main Content

Allmänna villkor

  • Om tidsbokning avbokas med mindre än 24 timmar till avtalad tid debiteras 500 kr.
  • Om kund ej kommer till avtalad tid utan att meddela detta, debiteras 1000 kr.
  • Om kundbil redan är modifierad och kund väljer att avbryta optimeringen, debiteras 800 kr.
  • Om kund bokar tid för om-optimering bil som ej blivit återställd vid service debiteras 800 kr.
  • Kunden ansvarar för att bilen är i tillräckligt gott skick för en optimering.
  • SMO Svenska AB står ej för lånebil om inte annat avtalas.
  • SMO Svenska AB står ej för förlorad arbetsinkomst eller tid i samband med optimering.
  • SMO Svenska AB står ej för resekostnader i samband med optimering.

Vi är ansvarsförsäkrade mot trafikolyckor med kundbil samt om skada skulle ske på kundbil i samband med optimeringstillfället.