skip to Main Content

Undvik problem genom en bortkoppling av AdBlue
Koppla bort AdBlue och undvik onödiga motorproblem

Syftet med AdBlue är att minska utsläppshalten av kväveoxider, NOx. AdBlue är dock inte ett okontroversiellt system, som kan orsaka en hel del motorproblem för bilägaren. Ibland så mycket att en bortkoppling av systemet är det bästa alternativet.

Metoden att minska kväveoxidutsläpp med AdBlue har funnits hos lastbilar och traktorer sedan 2006 och finns sedan ett par år tillbaka även på dieselpersonbilar. AdBlue är en vätska som består av vatten och urea eller urinsyra, och är helt färglös. Den har förhållandevis kort hållbarhet och ska inte används när den börjar blir gammal. Reduceringen av kväveoxider sker genom att AdBlue bryter ned kväveoxid till kväve och vatten genom selektiv katalytisk reduktion, SCR. AdBlue pumpas in i förbränningssystemet precis före avgaserna når SCR-katalysatorn. I SCR-katalysatorn omvandlas urinsyran till ammoniak och reduceringen av kväveoxiden sker. Detta gör att kväveoxidutsläppen minskar. Dock kan AdBlue ge dig en bil som är känslig för minusgrader och som lätt får problem med upprepade felkoder och tillhörande verkstadsbesök. Genom att koppla ur AdBlue-systemet har du en stabilare och mer körsäker bil. Att koppla bort AdBlue påverkar inte bilens prestanda eller säkerhet och kan vara väl värt att göra för att få en lugnare tillvaro som bilägare.

Koda bort AdBlue hos oss
Visste du att du kan koda bort AdBlue?
Så här kan du koda bort AdBlue i dieselmotorn

Det är idag vanligt att bilägare vill koppla bort AdBlue-systemet i sin dieselbil och får hjälp med det hos verkstäder med specialistkunskap inom motoroptimering. Det är fullt möjligt, och har du köpt en äldre begagnad dieselbil med AdBlue kan det vara värt att fundera på om du ska behålla systemet eller koppla bort det. Genom att göra det hos en specialist får du en tryggare och säkrare avkodning, och hos Svensk Motoroptimering testas och kontrolleras motorn efteråt. Det är bara att kontakta någon av våra verkstäder, så får du den hjälp din bil behöver. Hos Svensk Motoroptimering har vi erfarenhet av en rad kända bilmärken som Peugeot, BMW, Volvo, Audi och Volkswagen vid problem med SCR-katalysatorn och AdBlue-systemet. Den stora vinsten med att koppla bort AdBlue-system är en stabilare bil som inte är lika känslig för vinterkörning eller riskerar att få upprepade problem med olika felkoder, exempelvis NOx-sensorn.

AdBlue-problem för dig som har dieselbil
De vanligaste problemen med AdBlue
Vilka problem ger AdBlue?

AdBlue och selektiv katalytisk reduktion kan ställa till en hel del problem för din dieselbil. Det är ett system som gör dieselbilen sårbar för kalla vintertemperaturer och redan vid elva minus kan systemet frysa. Flera bilmärken som till exempel Volvo, BMW, Peugeot, Citroen, Mercedes, Audi och Volkswagen har haft stora problem med dieselpersonbilar vid kombinationen vinter, sträng kyla och AdBlue. Ett annat exempel på problem är kristallbildning i systemet som sätter igen katalysatorn, förstör komponenter och ger omfattande och kostsamma reparationer. Vissa bilmärken kan också få problem med kväveoxidsensorn eller NOx-sensorn, det vill säga den anordning som ska reglera temperaturen för att detektera kväveoxider i avgassystemet. NOx-sensorn är känslig för både ammoniakkoncentrationer och för kväveoxidkoncentrationer, vilka båda förekommer under processen när kväveoxid ska reduceras till vatten och kväve. Men känsligheten och instabiliteten i sensorn kan också göra att OBD-fel utlöses. OBD är ett verktyg för elektronisk miljökontroll och läser av registrerade felkoder som påverkar bilens utsläpp. Du kan också få allvarliga skador på bilens komponenter om du kör din bil med systemet inkopplat men med tom AdBlue-tank, eller med vätska som har blivit gammal.

Viktig information om motoroptimering och avkodning av miljösystem i bilen

Tänk på att det är olagligt att avkoda miljöanpassade system på bilar eller göra optimeringar av motorn som påverkar miljöanpassade system. Det är alltid ditt ansvar som bilens ägare om optimering eller anpassning av bilen görs. Det kan också påverka din bilförsäkring och villkor för ersättning. Avkodningar i sig kan inte ses när bilen genomgår bilbesiktning på bilprovningen. Har du fler frågor, vill boka tid eller veta mer om vilka tjänster som finns hos Svensk Motoroptimering är du varmt välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information