skip to Main Content

Koda av AdBlue (SCR) och NOx sensorer och undvik att motorn ej kan startas.

Syftet med AdBlue är att minska utsläppshalten av kväveoxider, NOx. AdBlue är dock inte ett okontroversiellt system, som kan orsaka en hel del motorproblem för bilägaren. Ibland så mycket att en bortkoppling av systemet är det bästa alternativet.

Metoden att minska kväveoxidutsläpp med AdBlue har funnits hos lastbilar och traktorer sedan 2006 och finns sedan ett par år tillbaka även på dieselpersonbilar. AdBlue är en vätska som består av vatten och urea eller urinsyra, och är helt färglös. Den har förhållandevis kort hållbarhet och ska inte används när den börjar blir gammal. Reduceringen av kväveoxider sker genom att AdBlue bryter ned kväveoxid till kväve och vatten genom selektiv katalytisk reduktion, SCR. AdBlue pumpas in i förbränningssystemet precis före avgaserna når SCR-katalysatorn. I SCR-katalysatorn omvandlas urinsyran till ammoniak och reduceringen av kväveoxiden sker. Detta gör att kväveoxidutsläppen minskar. Dock kan AdBlue ge dig en bil som är känslig för minusgrader och som lätt får problem med upprepade felkoder och tillhörande verkstadsbesök. Det gäller inte sällan NOx sensorer som är kopplade till bilens AdBlue system. Genom att koppla ur AdBlue-systemet har du en stabilare och mer körsäker bil. Att koppla bort AdBlue påverkar inte bilens prestanda eller säkerhet och kan vara väl värt att göra för att få en lugnare tillvaro som bilägare.

Bilmärken med förhöjd risk för problem med AdBlue (SCR) eller NOX sensorer.

Det är idag vanligt att bilägare vill koppla bort AdBlue-systemet i sin dieselbil och får hjälp med det hos verkstäder med specialistkunskap inom motoroptimering som Svensk Motoroptimering. Det är fullt möjligt och har du köpt en begagnad dieselbil med AdBlue kan det vara värt att fundera på om du ska behålla systemet eller koppla bort det. I synnerhet om systemet redan gett problem med motorlampa, AdBlue och UREA varning eller till och med förhindrande av motorstart. Vi kan då göra avkodningen som ett alternativ till att laga systemet som ofta är kostsamt och tenderar att skapa mer problem över tid. Vid en avkodning av AdBlue är problemet borta för alltid. Hos Svensk Motoroptimering har vi erfarenhet av en rad bilmärken som vi upplever har förhöjd risk för problem Peugeot, Citroen, Renault, Ford, BMW, Audi, Seat, Skoda, Volkswagen (VW), Opel, Iveco och Mercedes vid problem med SCR-katalysatorn, NOx sensorer och AdBlue / UREA systemet. I Mercedes fall handlar det oftast om NOX sensorn som skapar problem. Den stora vinsten med att koppla bort AdBlue-system är en stabilare bil som inte är lika känslig för vinterkörning eller riskerar att få upprepade problem med olika felkoder, exempelvis NOx-sensorn.

De vanligaste problemen med AdBlue/SCR och NOx sensorer.

AdBlue och selektiv katalytisk reduktion kan ställa till en hel del problem för din dieselbil. Det är ett system som gör dieselbilen sårbar för kalla vintertemperaturer och redan vid elva minus kan systemet frysa. Flera bilmärken som till exempel Volvo, BMW, Peugeot, Citroen, Mercedes, Audi och Volkswagen har haft stora problem med dieselpersonbilar vid kombinationen vinter, sträng kyla och AdBlue. Ett annat exempel på problem är kristallbildning i systemet som sätter igen katalysatorn, förstör komponenter och ger omfattande och kostsamma reparationer. Vissa bilmärken kan också få problem med kväveoxidsensorn eller NOx-sensorn, det vill säga den anordning som ska reglera temperaturen för att detektera kväveoxider i avgassystemet. NOx-sensorn är känslig för både ammoniakkoncentrationer och för kväveoxidkoncentrationer, vilka båda förekommer under processen när kväveoxid ska reduceras till vatten och kväve. Men känsligheten och instabiliteten i sensorn kan också göra att OBD-fel utlöses. OBD är ett verktyg för elektronisk miljökontroll och läser av registrerade felkoder som påverkar bilens utsläpp. Du kan också få allvarliga skador på bilens komponenter om du kör din bil med systemet inkopplat men med tom AdBlue-tank, eller med vätska som har blivit gammal.

Viktig information om motoroptimering och avkodning av miljösystem i bilen

Tänk på att det är olagligt att avkoda miljöanpassade system på bilar eller göra optimeringar av motorn som påverkar miljöanpassade system. Det är alltid ditt ansvar som bilens ägare om optimering eller anpassning av bilen görs. Det kan också påverka din bilförsäkring och villkor för ersättning. Avkodningar i sig kan inte ses när bilen genomgår bilbesiktning på bilprovningen. Har du fler frågor, vill boka tid eller veta mer om vilka tjänster som finns hos Svensk Motoroptimering är du varmt välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information