skip to Main Content

Programmera bort EGR-funktionen och slipp framtida bekymmer.

Hackar dieselmotorn eller känns bilen orkeslös? Tänds motorlampan och felkoder visar på att EGR-systemet inte fungerar? Det här är förhållandevis vanliga problem som rör EGR-ventilen. Tanken med EGR är att minska bränsleförbrukning men systemet skapar ofta så stora problem att avprogrammering och avkodning av EGR-ventilen är en smart lösning. 

EGR-systemet, Exhaust Gas Recirculation, bygger på att delar av dieselbilens avgaser återförs till insuget för att förbrännas igen och minska motorns utsläpp av kväveoxider. EGR-ventilen är en central men känslig del i systemet. Det är den som leder avgaserna tillbaka in i motorn och kan vara antingen vakuumstyrd eller styrd med elektronik. EGR-systemet blir funktionsodugligt när det blir alltför nersotat av avgaser. Effekten blir att du får en bil som är trög, har ojämn gång, ger skakningar och har ett påverkat styrsystem som skapar felkoder och tända motorlampor. Väljer du att koppla bort EGR-ventilen får du en motor med högre verkningsgrad och bättre effekt. Du får inte heller sot, olja eller bränsle som fastnar i insugningsrör eller andra ventiler, vilket också påverkar bilens motor. Vill du koppla bort EGR, välj oss som har stor erfarenhet av detta till en rad olika bilmärken som ex. VW, Audi, BMW, Mercedes, Ford m.fl.

Skillnad mellan att laga eller programmera bort EGR-ventilen/funktionen.

Att byta en EGR-ventil kan vara en omfattande operation för din verkstad. Ventilen i sig kostar sällan mer än ett par tusen kronor, men ventilen är ofta ansluten till kylarsystemet i motorn och placeras gärna på ett sådant sätt att det kan vara både tidskrävande och krångligt. Dessutom innebär inte ett byte att problemen försvinner, utan många gånger återkommer problem med EGR igen. Det gör att många väljer alternativet att avkoda EGR-ventilen så problemet aldrig inträffar igen. I de allra flesta fall är det dessutom mer kostnadseffekivt än ett byte.

Vilken felkod gäller vid EGR?
Det finns en rad olika felkoder som kan indikera att din dieselbil har problem med just EGR-ventilen, och det kan vara ganska utmanande och tidskrävande att få detta felsökt på en verkstad. Här är några av de vanligaste och generella felkoderna som kan kopplas till problem med EGR-ventilen och en kort förklaring till vad de indikerar:

Felkod P0400-P0409 är vanliga felkoder som indikerar fel av den elektroniska miljökontrollen, OBD, och där fel på EGR-ventilen är orsaken.

  • Felkod P0401 är en generell kod som antyder att det är för låg mängd avgaser som återleds.
  • Felkoden P0402 indikerar att mängden avgaser som återleds är för hög.
  • Felkod P0403 är ett tecken på att spänningen till magnetventilen är fel.
  • Felkod P0405-P0409 är koder som kopplar felet till ventilens positionssenor.

OBSERVERA! Ovan nämnda felkoder är generella och många bilmärken har egna felkoder i sina system. Exempelvis är felkod 16787 unik för bilar som Audi, Skoda, Seat och Volkswagen men kan kopplas till fel på EGR-ventil. Felkod 16797 handlar i det här fallet om att spänningen till magnetventilen är fel. Får du ofta felkoder som verkstaden inte kan lösa och dessa kan kopplas till EGR-systemet, så kan det vara allra bästa att koppla bort och avkoda funktionen. Tänk på att välja en specialist som har kunskap och erfarenhet. Svensk Motoroptimering finns över hela landet.

Innan du väljer att koppla bort EGR-ventilen

Ha i beaktande att det kan vara olagligt att optimera bilens motor och koppla bort system för miljöanpassning. Det är alltid ditt ansvar som bilens ägare om optimering eller anpassning av bilen görs. Det kan också påverka din bilförsäkring och villkor för ersättning. Har du fler frågor, vill boka tid eller veta mer om vilka tjänster som finns hos Svensk Motoroptimering är du varmt välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information